page-header

Koncert BABADAG – Studnia/ ŠULINYS

18 września w klubie Tamsta w Wilnie warszawsko-wileński zespół BABADAG zagra materiał z najnowszego albumu „ŠULINYS” wydanego w styczniu 2019 r.

 • PL

  BABADAG to zespół, który istnieje na granicy: dosłownie między Polską a Litwą i metaforycznie: między tradycją a nowoczesnością. Połowa zespołu to warszawscy muzycy: Sebastiana Witkowski, Igor Nikiforow i Radosław Mysłek, druga połowa to wokalistki z Wilna, trzy siostry Kriščiūnaitė: Lauksmina, Raminta i Dominyka; obie grupy łączy urodzona w Warszawie piosenkarka i autorka tekstów Ola Bilińska.
  Ola Bilińska, oszołomiona pięknem tradycyjnych kanonów litewskich sutartines i harmonijnymi głosemi sióstr Kriščiūnaitė, zaprosiła ich do wspólnej pracy.
  Piosenki BABADAG utkane są z tradycyjnych litewskich melodii, opowiadań ludowych , motywów z litewskiej i słowiańskiej mitologii, w połączeniu z nowoczesnym instrumentarium, aranżacjami i wrażliwością.
  Muzyka BABADAG jest wynikiem tęsknoty za obecnością bajki i mitu w otaczającej nas codziennej, przyziemnej rzeczywistości. To muzyczna materializacja potrzeby bycia częścią tradycji, częścią natury.
  W połowie drogi między Warszawą a Wilnem, na pograniczu przyrody i kultury, BABADAG stara się zgłębić tę tajemnicę na własnych warunkach: muzyką, słowami i energią płynącą z aktu wspólnego tworzenia.
  Koncert Babadag w Tamsta Club w Wilnie jest oficjalną litewską premierą albumu „ŠULINYS”.
  Będzie to także wydarzenie artystyczne: warszawska artystka Ewa Łuczak stworzyła interaktywną instalację wideo inspirowaną muzyką z albumu, która tworzy scenografię koncertu.

  Organizator: Fundacja ARTinTRANSLATION
  Patronat medialny: Lithuanian Radio LRT

   

  DOOR: 19:00
  EVENT STARTS: 20:00
  STYLE: folk, experimental

  BILETY: 6 €

  Do nabycia przed koncertem

 • ENG

  On September 18 in Tamsta Club in Vilnius, the Warsaw-Vilnius band BABADAG will perform the material from their latest album “ŠULINYS” released in January 2019.
  BABADAG is a band which exists on the border: literally, between Poland and Lithuania, and metaphorically: between tradition and modernity. Half of the band are musicians from Warsaw: Sebastiana Witkowski, Igor Nikiforow and Radosław Mysłek, the other half – singers from Vilnius, the three Kriščiūnaitė sisters: Lauksmina, Raminta and Dominyka; the two groups were brought together by Warsaw-born singer-songwriter Ola Bilińska.
  Ola Bilińska, stunned by the beauty of the ancient Lithuanian canons sutartines and by the Kriščiūnaitė sisters’ harmonious voices, asked them to work together to „make it new”: to introduce this tradition to a broader, modern audience.
  Thus, BABADAG have weaved their songs around traditional Lithuanian melodies, folk lyrics and stories, motifs from Lithuanian and Slavic mythology, adding modern instruments, arrangements and sensitivity.
  BABADAG’s music stems from a longing for the presence of the fairy-tale and the myth in the daily, mundane reality that surrounds us. It’s a musical materialization of the need of being a part of tradition, a part of nature.
  Halfway between Warsaw and Vilnius, on the border of nature and culture, BABADAG tries to fathom this mystery on its own terms: with music, words and the energy flowing from the act of creating beauty together.
  The Babadag concert in Tamsta Club in Vilnius is the official Lithuanian premiere of the album “ŠULINYS”.
  It will be also an artistic interdisciplinary event: the Warsaw-based artist Ewa Łuczak has created a visual installation inspired by music from the album, acting as the set design of the concert.

  Organiser: Fundacja ARTinTRANSLATION.
  Media patronage: Lithuanian Radio LRT.
  The concert is co-financed by the capital city of Warsaw.
  Fall in love with Warsaw!”

  DOOR: 19:00
  EVENT STARTS: 20:00
  STYLE: folk, experimental

  TICKETS: 6 €

  Tickets available at the door from 19:00

 • LT

  Rugsėjo 18 dieną, Tamsta klube, Vilniuje bendras Varšuvos ir Vilniaus projektas – BABADAG, kuris pristatys savo paskutinio albumo “ŠULINYS”, išleisto 2019 metų sausį dainas.
  BABADAG – grupė tarp Lietuvos ir Lenkijos, metaforškai tarp tradicijų ir modernumo. Pusė grupės narių – muzikantai iš Varšuvos: Sebastian Witkowski, Igor Nikiforow and Radosław Mysłek, o kita pusė – dainininkės iš Lietuvos, ssės Kriaučiūnaitės – Liauksmina (Lauksmina Baisulė), Raminta (Raminta le Fromage) ir Dominyka Domakinja Kr)(. Abi pusės buvo apjungtos lenkų dainininkės ir kompozitorės Ola Bilińska. Ola – sužavėta lietuvių liaudies muzikos, sutartinių ir sesių balsų, pakvietė jas padirbėti kartu ir pristatyti senąją muziką šiuolaikinei visuomenei.
  Taip 'BABADAG’ apipynė savo dainas tradicinėm lietuviškom melodijom, liaudies tekstais ir istorijom, remiantis Lietuvių ir Slavų mitologija, pridedant modernius instrumentus ir modernias aranžuotes.
  BABADAG koncertas Tamsta klube yra oficiali lietuviška albumo “Šulinys” premjera. Be muzikos, tai bus meniškas renginys – pamatysime Ewa Luczak specialiai šiam renginiui kurtas vizualines instaliacijas, inspiruotas būtent šio albumo.

  Renginio organizatorius: Fundacja ARTinTRANSLATION
  Media: Lithuanian Radio LRT
  The concert is co-financed by the capital city of Warsaw.
  Fall in love with Warsaw!

  DURYS: 19:00
  RENGINIO PRADŽIA: 20:00
  STILIUS: folk, experimental

  BILIETAI: 6 €

  Bilietai parduodami renginio dieną klubo kasoje nuo 19:00

Koncert jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Zakochaj się w Warszawie!

Galeria koncertu – więcej zdjęć tutaj