page-header

Learn in museum

W sierpniu 2021 nasze edukatorki uczestniczyły w kursie „Learn in museum” w Paryżu. Uczestniczki poznały metody pracy projektowej i interdyscyplinarnej związanej z nauką w muzeum, nauczyły się jak konstruować programy zajęć i warsztatów kulturalnych czerpiących ze społecznych, kulturowych, historycznych i naukowych zasobów muzealnych  – jak tworzyć bogate i interesujące doświadczenia edukacyjne dla naszych dorosłych odbiorców.

Pierwsza część kursu poświęcona była zagadnieniom związanym z andragogiką, między innymi kwestii różnic pokoleniowych (pokolenie X,Y,Z). Omówiono komponenty, które składają się na wielowymiarową korzyść i naukę płynące z pobytu w muzeum oraz zagadnienia związane z wymiarem społecznym, emocjonalnym, doświadczeniu wizualnym, procesie nabywania, analizowania, syntetyzowania wiedzy, i satysfakcji z pobytu w instytucji muzealnej.

Podczas kursu “Learn in museum” uczestniczki poznały również narzędzia ICT – pomocne aplikacje i strony internetowe dla nauczycieli i edukatorów.

Kurs został zorganizowany we współpracy z organizacją edukacyjną Anatolia z Turcji.
Kurs został zrealizowany w ramach programu „Mobilność edukacyjna kadry Fundacji ART in TRANSLATION” finansowanego z funduszy europejskich. Celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w obszarach innowacyjnych metod edukacji kulturalnej oraz nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Learn in museum